Căng thẳng “thượng tầng” kéo dài, hàng trăm công nhân hoang mang lo lắng

Đại hội đồng cổ đông diễn ra đúng luật vẫn bị “tuýt còi”

Đại hội đồng cổ đông lần đầu diễn ra đúng trình tự, công khai, minh bạch

Xí nghiệp Vetvaco được thành lập từ năm 1956, tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Xí nghiệp có chức năng sản xuất, kinh doanh thuốc thú y phục vụ ngành chăn nuôi cả nước. Xí nghiệp là doanh nghiệp trực thuộc Viện Thú y – Bộ NNPTNT. Trước thời điểm cổ phần hóa, Ban lãnh đạo Vetvaco gồm 3 người: Nguyễn Thị Minh Ước – Giám đốc, 2 Phó Giám đốc là Nguyễn Hồng Minh – Nguyễn Tuấn Hùng.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa, năm 2012, Chính phủ và Bộ NNPTNT đã chỉ đạo Xí nghiệp Vetvaco lên kế hoạch cổ phần hóa. Vốn điều lệ của Vetvaco được xác định là 36 tỷ đồng. Trong đó nhà nước giữ 65%, giao cho 3 người đại diện nắm giữ; cổ đông chiến lược chiếm 10%; người lao động và tổ chức công đoàn 14,81%; bán đấu giá 10,19%.

Sau khi thực hiện các bước chuẩn bị đúng trình tự và quy định pháp luật, ngày 6/1/2014, Xí nghiệp Vetvaco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất với sự tham gia của người lao động, công nhân viên chức, đại diện của Viện Thú y, Bộ NNPTNT. Các nội dung, chương trình, Nghị quyết của Đại hội được biểu quyết tán thành 100%, trước sự chứng kiến của Viện Thú y, Bộ NNPTNT. Đại hội bầu 5 thành viên vào HĐQT gồm: Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phạm Thanh Long, Nguyễn Thị Minh Ước, Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Hiếu Liêm. Bầu 3 thành viên Ban Kiểm soát là Bùi Tuấn Anh, Bùi Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thanh Thủy.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Vetvaco đã được thông qua

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được tổ chức đúng trình tự, việc bầu cử diễn ra công khai, minh bạch trước sự chứng kiến của các cổ đông. Tuy nhiên, 7 ngày sau khi cổ đông bầu ra HĐQT, Bộ NNPTNT lại ra 2 quyết định gồm Quyết định miễn nhiệm người đại diện quản lý phần vốn nhà nước đối với ông Nguyễn Hồng Minh; Quyết định cử ông Lại Hữu Ước – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp làm đại diện phần vốn giao cho ông Nguyễn Hồng Minh trước đó.

Trong các ngày 16 và 22/1/2014, Bộ NNPTNT liên tiếp ký văn bản số 273/BNN-QLDN; 210/BNN-QLDN chỉ đạo Xí nghiệp Vetvaco tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 22/1/2013, miễn nhiệm thành viên HĐQT với Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồng Minh. Nhận thấy chỉ đạo trên không đủ cơ sở về mặt pháp lý, Xí nghiệp đã gửi văn bản kiến nghị Bộ NNPTNT nghiên cứu, hướng dẫn xí nghiệp thực hiện phù hợp các quy định của pháp luật.

Bộ NNPTNT ban hành văn bản không sai luật?

Để làm rõ vụ việc trên, ngày 21/4/2014, PV Dân trí đã có buổi làm việc với ông Lại Hữu Ước – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ NNPTNT, đồng thời cũng là người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty thay cho ông Minh. Theo giải thích của ông Ước, việc Bộ NNPTNT ban hành văn bản miễn nhiệm đại diện vốn nhà nước đối với ông Nguyễn Hồng Minh có nguyên nhân do ông Minh đi ngược chỉ đạo của cấp trên.

Cụ thể, trước khi cổ phần hóa doanh nghiệp, Bộ NNPTNT đã cử 3 người làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước với phương án nhân sự gồm: Ông Nguyễn Hồng Minh – Tổ trưởng tổ đại diện vốn nhà nước là thành viên HĐQT, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Tuấn Hùng, thành viên HĐQT giữ chức danh Tổng Giám đốc.

Nhưng khi tổ chức Đại hội ông Nguyễn Tuấn Hùng không được bầu giữ chức Tổng Giám đốc theo chỉ đạo trước đó. Bộ NNPTNT yêu cầu ông Minh – Tổ trưởng tổ đại diện vốn nhà nước báo cáo kết quả tổ chức đại hội, báo cáo việc sử dụng vốn cổ phần đã giao để thực hiện quyền bỏ phiếu vào các chức danh nhưng ông Minh không báo cáo kịp thời, buộc Bộ NNPTNT phải ra Quyết định miễn nhiệm người đại diện vốn đối với ông Minh, yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Vetvaco đã được thông qua

Nói về việc soạn thảo văn bản và ký giấy triệu tập các cổ đông họp Đại hội bất thường, trong đó có nội dung thông qua việc HĐQT họp miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Minh Ước để bầu chính ông Nguyễn Tuấn Hùng (người ký giấy mời) thay thế, ông Hùng cho rằng việc giấy mời ngày 16/4/2014 chỉ có ý nghĩa thay mặt thành viên HĐQT, việc làm này được thực hiện đúng trình tự và quy định pháp luật.

Nhận định về vụ việc trên, Luật sư Lê Văn Thiệp – Trưởng Văn phòng Luật sư Toàn Cầu cho biết: “Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ vào Điều lệ doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 6/1 /2014 và Đăng ký kinh doanh ngày 25/1/2014, thì trong trường hợp này không có căn cứ, lý do triệu tập họp bất thường quy định tại Khoản 3 Điều 97 Luật doanh nghiệp.

Điều lệ của Công ty Vetvaco đã quy định rất rõ và đầy đủ về việc triệu tập Đại đồng cổ đông bất thường tại Khoản 3 Điều 22. Sau khi tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 4/4/2014, Chủ tịch HĐQT Công ty đã đưa ra kết luận cần trưng cầu ý kiến chuyên gia pháp lý và cho rằng chưa có cơ sở, căn cứ để triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, nhưng các thành viên HĐQT khác 3/5 thành viên vẫn tiến hành họp để biểu quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông là trái quy định của pháp luật quy định tại khoản 8 Điều 112 Luật doanh nghiệp : Cuộc họp HĐQT hợp lệ khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp.Đồng thời việc họp HĐQT không có chủ tọa là chủ tịch HĐQT là trái pháp luật nghiêm trọng.

Luật sư Lê Văn Thiệp - Trưởng Văn phòng Luật sư Toàn Cầu

Về quyết định số 77/QĐ – BNN – TCCB và quyết định số 78/QĐ – BNN – TCCB. Theo quy định của pháp luật, việc miễn nhiệm tư cách đại diện phần vốn góp nhà nước tại Công ty Vetvaco và miễn nhiệm tư cách tổ trưởng tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Vetvaco là không có lý do ngay tại phần căn cứ của quyết định. Không những thế, việc cử ông Lại Hữu Ước – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp là cán bộ, công chức tham gia quản lý doanh nghiệp là vi phạm Điểm B, Khoản 2 Điều 13 và Khoản 2 Điều 48 Luật doanh nghiệp.

Ngoài ra, tại công văn số 1650/QĐ – BNN – TCCB ngày 20/5/2013, của Bộ Trưởng Bộ NNPTNT đã ghi rõ tại mục 3 đối với trường hợp của ông Nguyễn Tuấn Hùng là “Người đại diện được cử, không được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị không bầu vào các chức danh quản lý Công ty thì Bộ sẽ xem xét cử người khác thay thế”.

Như vậy, việc ông Nguyễn Tuấn Hùng không được HĐQT bầu giữ chức danh quản lý Công ty thì Bộ phải cử người khác, nếu các chức danh mà Bộ đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT và HĐQT bầu chức danh quản lý Công ty thì cần tôn trọng kết quả Đại hội, vì doanh nghiệp hiện vẫn hoạt động tốt, đúng với chức năng nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Dựa trên những quy định hiên hành, Bộ NNPTNT cần xem xét , chỉ đạo hủy bỏ Quyết định số 77/QĐ- BNN- TCCB ngày 13/1/2014; Quyết định số 78/QĐ – BNN- TCCB ngày 13/1/2014. Đồng thời, yêu cầu ông Nguyên Tuấn Hùng là thành viên Tổ đại diện phần vốn nhà nước thu hồi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trái pháp luật đã gửi tới các Cổ đông, các cơ quan liên quan. Bộ NNPTNT cần xem xét cử người khác tham gia đại diện vốn nhà nước tại Công ty theo đúng quy định tại Điểm c mục 3 văn bản số 1650/QĐ – BNN – TCCB ngày 20/5/2013…”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương

Xem thêm :luật sư, hội đồng quản trị, hà nội, giấy phép, phó vụ, cổ phần hóa, điều lệ, Bộ NN, toàn cầu, Đại hội đồng cổ đông, Nguyễn Hồng Minh, Quyết định,

Ứng dụng CNTT trong y học quân sự

QĐND Online – Đến năm 2015, Bộ Y tế đặt ra mục tiêu, 100% các bệnh viện trực thuộc có mạng LAN và kết nối Internet tốc độ cao… Trong quân đội, theo đánh giá của Cục Quân y, hiện 80% bệnh viện có mạng nội bộ. Vấn đề ứng dụng CNTT chuyên sâu, hiệu quả, bền vững, hệ thống, thống nhất trong toàn ngành quân y đang là đòi hỏi có tính cấp thiết và đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.

Đa tác dụng

CNTT ngày càng có tầm quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế-xã hội, là phương tiện đắc lực và có hiệu quả cao trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất, kinh doanh… Trong hoạt động y tế, CNTT là một tác nhân góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh (KCB) toàn diện, giúp cho quá trình chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tàu bệnh viện HQ-561 được trang bị hệ thống công nghệ thông tin truyền hình ảnh, hỗ trợ chẩn đoán điều trị từ xa thuộc Dự án Telemedicine của Bộ Quốc phòng. Nguồn: QĐND Online.

Bệnh viện Quân dân y miền Đông (Cục Hậu cần, Quân khu 7) xếp hạng 2, nhưng được đầu tư khá cơ bản về ứng dụng CNTT. Hiện bệnh viện này quản lý bệnh nhân bằng thẻ từ, giúp các bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe người bệnh được liên tục, trong thời gian dài. Thượng tá, Bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Quân dân y miền Đông khẳng định: Khi ứng dụng CNTT vào trong công tác KCB sẽ thu được 3 tác dụng chủ yếu: Về mặt xã hội, giúp phục vụ người bệnh tốt hơn vì hạn chế tiêu cực, phiền hà, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân; về mặt khoa học kỹ thuật, giúp nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện, có điều kiện ứng dụng sâu hơn tiến bộ khoa học y khoa, giám sát hoạt động của bệnh viện hiệu quả; về mặt kinh tế, giúp tiết kiệm nhân lực, vật tư, tránh thất thoát và dễ dàng chia sẻ thông tin tới nhiều đối tượng cùng một lúc.

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cũng là một trong những bệnh viện được đầu tư ứng dụng CNTT cơ bản từ năm 2006. Hiện nay, hệ thống phần mềm quản lý được kết nối toàn viện, với quy trình kép kín từ khi bệnh nhân vào khám cho đến khi ra viện. Khi nói về tác dụng của CNTT với công tác quản lý và KCB, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác nhấn mạnh: Ứng dụng CNTT sâu giúp người quản lý giám sát hoạt động các nguồn lực của bệnh viện hiệu quả hơn; giảm thời gian xử lý báo cáo với độ chính xác cao. Thông tin ngày càng được minh bạch, loại bỏ được các sai sót do cố ý hoặc vô tình. Hạn chế các hiện tượng tiêu cực như kê đơn thuốc ăn hoa hồng, lạm dụng xét nghiệm… Dễ dàng tra cứu, trích xuất thông tin khi cần. Tạo cho người bệnh tâm lý yên tâm, tin tưởng, khi đến KCB.

Tác dụng, hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong KCB tại các bệnh viện quân đội là rất lớn. Nhận rõ tác dụng ấy, từ năm 2010, Bộ Quốc phòng đã có Dự án Chuẩn hóa quy trình KCB, xây dựng trung tâm phân tích dữ liệu y tế quân đội và hệ thống y học từ xa (telemedicine) giữa các bệnh viện quân đội. Dự án sẽ trở thành một giải pháp hiệu quả giúp các bệnh viện trong toàn quân có điều kiện chia sẻ thông tin và với các tổ chức y tế khu vực, thế giới để huấn luyện, hội chẩn tại chỗ, hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp các nạn nhân bị tai nạn bởi thiên tai, hỏa hoạn, sập đổ công trình và chăm sóc sức khỏe bộ đội trong điều kiện hoạt động dã ngoại tại vùng biên giới, hải đảo.

Cần có quy hoạch tổng thể

Ứng dụng CNTT trong ngành y tế đã được các nước trên thế giới triển khai từ lâu. Một nghiên cứu được công bố trên J Am Med Informatics Assoc khẳng định, ứng dụng CNTT giảm sự cố y khoa từ 0,29% xuống còn 0,11%. Hiện nhiều quốc gia trên thế giới, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và tuyến tỉnh, tuyến huyện đã ứng dụng sâu CNTT vào quản lý và KCB, góp phần nâng cao hiệu quả KCB phục vụ nhân dân, giảm đáng kể ùn tắc, quản lý tốt dữ liệu, vật tư, phương tiện, tăng chất lượng khám, điều trị. Tuy nhiên, hiện nay việc ứng dụng CNTT tại các bệnh viện quân đội còn mang tính nhỏ lẻ, thiếu thống nhất.

Thiếu tướng, GS Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y phân tích: Yêu cầu nâng cao chất lượng KCB, yêu cầu quản lý và văn bản quy định KCB theo bảo hiểm y tế… ngày càng đòi hỏi cao. Do vậy, việc ứng dụng sâu CNTT trong lĩnh vực y tế quân đội là hết sức cần thiết, nhất là trong một số nội dung: Quản lý thu, chi viện phí; quản lý cận lâm sàng, thuốc, trang bị y tế; quản lý hồ sơ, bệnh án; chẩn đoán, điều trị bằng kỹ thuật nội soi, siêu âm mầu 3D, 4D, XQ kỹ thuật số, MRI, CT, PET-CT, hệ thống labo xét nghiệm tự động, can thiệp mạch, máy trị xạ…

Kiểm tra kết nối trực tuyến giữa tàu bệnh viện HQ-561 và Bệnh viện 175 trong diễn tập KOMODO tại Indonesia. Nguồn: QĐND Online.

Theo Đại tá Lê Xuân Thọ, Trưởng phòng Điều trị (Cục Quân y), trung bình mỗi năm, các bệnh viện toàn quân khám hơn 3,5 triệu lượt người; thu dung gần 400.000 bệnh nhân; tỷ lệ sử dụng giường hiện nay đạt 173,5%; cấp cứu hơn 130.000 lượt bệnh nhân; xét nghiệm khoảng 3,5 triệu lượt người với khoảng 23 triệu xét nghiêm các loại. Nhiều bệnh viện lớn của quân đội đã quá tải. Đại tá Lê Xuân Thọ phân tích, do đặc thù hoạt động quân sự, việc triển khai hệ thống CNTT để hỗ trợ chẩn đoán y học từ xa đối với các đơn vị làm nhiệm vụ ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho việc cấp cứu những trường hợp không có điều kiện chuyển về tuyến sau được thuận lợi, đồng thời phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ thầy thuốc được tốt hơn.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, từ hơn mười năm trước, Tổng cục Hậu cần đã triển khai Dự án “Chuẩn hóa quy trình KCB, xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu y tế quân đội và hệ thống y học từ xa giữa các bệnh viện quân đội” khoảng 50 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở một số bệnh viện như: 108, 175, 103, 105 (Tổng cục Hậu cần), 87 (Hải quân)… Số các bệnh viện còn lại cũng được đầu tư, nhưng mức độ rất hạn chế. Theo đánh giá của cơ quan chức năng Cục Quân y, hiện nay có một thực trạng khó giải quyết là, việc ứng dụng CNTT từ Cục Quân y đến các bệnh viện, cơ sở KCB trong quân đội còn thiếu thống nhất, hệ thống phần cứng không đồng bộ, nhiều bệnh viện được đầu tư trước, đến nay hệ thống máy chủ, máy trạm đã cũ, lỗi thời và không chung một đường truyền; hệ thống phần mềm quản lý cũng có sự khác biệt lớn bởi do các bệnh viện sở hữu nguồn từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Đặc biệt, tổ chức nhân lực CNTT ở các bệnh viện cũng bố trí khác nhau, chưa có sự thống nhất, tập trung. Điều này gây khó khăn cho công tác quy hoạch, quản lý, đào tạo, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, nhân lực lâu dài.

Hiệu quả từ việc ứng dụng sâu CNTT vào trong hoạt động y học quân sự, trong KCB, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân đã rõ. Làm thế nào để đầu tư, ứng dụng CNTT trong các bệnh viện quân đội được thống nhất, hiệu quả lâu dài là bài toán khó, trong đó phải giải quyết triệt để những vấn đề lớn như quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nguồn vốn đầu tư phương tiện, đào tạo nhân lực, thống nhất phần mềm quản lý… Trong đó, việc tính toán, kế thừa cơ sở hạ tầng CNTT các bệnh viện đã ứng dụng, khai thác hiện nay là hết sức cần thiết. Làm tốt việc này sẽ góp phần tiết kiệm lượng lớn kinh phí cho Nhà nước và quân đội.

MẠNH THẮNG 

Thành tựu y học mới của các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 103

Ngày 1-3-2014, các thầy thuốc Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) đã thực hiện thành công ca ghép đa tạng (thận-tụy) đầu tiên tại Việt Nam sau hơn 7 giờ phẫu thuật. Điều đặc biệt là, kíp thực hiện ca ghép và toàn bộ máy móc đều do Bệnh viện 103 và Học viện Quân y đảm trách. Thành công này đã mở ra hướng phát triển mới không chỉ cho đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện 103 mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của nền y học nước nhà.

Khi chúng tôi đến Bệnh viện 103, Thượng úy Phạm Thái H. (đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La), vừa may mắn được ghép tạng  đã phục hồi sức khỏe. Hiện anh đang được chăm sóc, theo dõi bằng chế độ đặc biệt tại Khoa Hồi sức Cấp cứu. Trao đổi với chúng tôi về thành tựu nổi bật vừa qua của Bệnh viện, Thiếu tướng, PGS-TS Hoàng Mạnh An, Giám đốc Bệnh viện 103 phấn khởi cho biết: Bệnh nhân Phạm Thái H,  43 tuổi bị bệnh đái tháo đường týp 1, suy thận độ 2 từ lâu và ngày càng tiến triển nặng. Gần đây, khi bệnh trầm trọng thêm, cứ 2 tháng bệnh nhân lại bị tụt đường huyết, dùng thuốc không còn tác dụng, có biểu hiện biến chứng suy thận. Từ tháng 10/2013, nhân dịp các chuyên gia Nhật Bản sang thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, lãnh đạo Bệnh viện đã mời đến khám cho anh H. và xác định sẽ ưu tiên ghép thay đa tạng cho bệnh nhân này nếu điều kiện cho phép.

Các thầy thuốc Bệnh viện 103 thực hiện ca ghép  tụy-thận đầu tiên tại Việt Nam cho bệnh nhân Phạm Thái H.

Cuối tháng 2-2014, Bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân là nam giới, bị tai nạn giao thông rất nặng. Mặc dù đã cố gắng điều trị tích cực nhưng bệnh nhân vẫn không có khả năng qua khỏi. Sau khi làm các xét nghiệm, các thầy thuốc Bệnh viện đã vận động gia đình hiến tạng và được gia đình đồng ý. Ngay sau đó, Bệnh viện đã làm các thủ tục pháp lý, báo cáo các cơ quan chức năng và thông báo trực tiếp cho anh Phạm Thái H. Vì lúc đó bệnh nhân H. đang ở Sơn La nên lãnh đạo Bệnh viện đã trao đổi với chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Sơn La phối hợp đưa đồng chí H. xuống ngay trong đêm để kịp làm các thủ tục ghép tạng, trước khi tạng hiến bị hỏng. Đồng thời, Bệnh viện đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo và các kíp chuyên môn, với sự tham gia chỉ đạo của tất cả các đồng chí trong Ban Giám đốc. Các kíp chuyên môn gồm: Kíp lấy tạng ghép; kíp tổ chức ghép tụy; kíp tổ chức ghép thận; kíp vô cảm; kíp rửa tạng; kíp hồi sức sau mổ. Tất cả thành viên tham gia các kíp đều là những chuyên viên đầu ngành hoặc những người có trình độ, kinh nghiệm tốt nhất của Bệnh viện. Ngoài các bộ phận chuyên môn, Bệnh viện còn tăng cường bác sĩ của các chuyên khoa khác hỗ trợ. Tổng số thành viên thực hiện ca ghép lên tới 150 người. Trước khi thực hiện ca ghép, các thầy thuốc Bệnh viện 103 đã đưa ra tất cả các phương án có thể xảy ra và biện pháp xử trí. Mặc dù trước đó, Bệnh viện 103 đã từng thực hiện nhiều ca ghép tạng, nhưng đó chỉ là ghép đơn. Theo đánh giá, ghép đa tạng phức tạp và đòi hỏi cao hơn ghép đơn tạng rất nhiều lần. Đặc biệt, ghép tụy có diễn biến khó lường, rất dễ xảy ra nhiễm độc, hoại tử. Do khâu chuẩn bị kỹ lưỡng nên sau 7 giờ trực tiếp phẫu thuật, ca ghép đã thành công tốt đẹp, không có diễn biến bất thường. Sau ghép, bệnh nhân đã tỉnh táo, thở máy, vết mổ khô, dẫn lưu tuỵ có ít dịch, nước tiểu 4.000ml/24h. Đáng chú ý, ngoài ca ghép 2 tạng này, Bệnh viện 103 còn thực hiện ghép tạng cùng lúc cho 2 bệnh nhân khác.

Theo Thiếu tướng – PGS -TS Hoàng Mạnh An, có được thành công này là kết quả của một quá trình dài chuẩn bị, từ khâu đào tạo, trang bị kiến thức, sau đó thực hành ghép trên động vật rồi mới có thể ghép trên người. Mặc dù đã thành công bước đầu, tuy nhiên, việc giám sát tại khu vực hồi sức cho bệnh nhân hiện nay là rất quan trọng. Bệnh nhân hiện đã phục hồi tốt, có thể giao tiếp, tuy nhiên vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức Cấp cứu, trong điều kiện được tiệt khuẩn, vô trùng, hạn chế tuyệt đối tiếp xúc với bên ngoài và mọi người. Kinh phí thực hiện ca phẫu thuật do bảo hiểm chi trả toàn bộ. Đặc biệt, vừa qua, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi đến thăm bệnh nhân đã quyết định sẽ hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân H. trong quá trình điều trị phục hồi sau này. Bệnh viện 103 cũng quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, nghỉ cho thân nhân của bệnh nhân đi theo chăm sóc. Thiếu tướng PGS-TS Hoàng Mạnh An cũng chia sẻ, khó khăn lớn nhất hiện nay của Bệnh viện 103 nói riêng, nền y học Việt Nam nói chung đó là nhận thức về việc hiến tạng của người chết não vẫn còn rất hạn chế, dẫn tới nguồn tạng hiến rất khan hiếm. Mặc dù có thầy thuốc giỏi, máy móc hiện đại, nhưng nếu không có người hiến tạng thì các ca ghép cũng không thể diễn ra. Nếu có điều kiện, thời gian tới, Bệnh viện 103 sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các kỹ thuật ghép ruột, mạch máu, thậm chí sẽ thực hiện ghép tuỵ từ người cho còn sống để tránh phụ thuộc vào nguồn tạng hiến nhằm cứu sống nhiều hơn nữa những bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo cả trong và ngoài quân đội.

NGUYỄN VĂN

“Thuốc tây” bán ở… chợ

Tags: BV Tai Mũi Họng Trung, ảnh hưởng đến, vùng nông thôn, liên quan đến, có liên quan, thuốc tây, tân dược, người bán, đặc biệt, đã có, người mua, bệnh, chợ, con, hàng

Thuốc tây là hàng hóa đặc biệt, có liên quan đến tính mạng con người. Tuy nhiên, ở nhiều vùng nông thôn bà con thường… ra chợ mua thuốc và “khám” tại sạp. Đã có nhiều biến chứng xảy ra.

TIN LIÊN QUAN:

Thuốc tây, 6 hiệu 5 giá

Mặt nạ thuốc Bắc có an toàn?

  Cảnh giác với trái cây giá bèo

——————————————————-

Cảnh mua bán thuốc Tây tại chợ Sặt
Cảnh mua bán thuốc Tây tại chợ Sặt

Mua rau, tiện tay… mua thuốc

Có mặt tại chợ Sặt (xã Tân Phong, Bình Giang, Hải Dương) cuối tháng 3/2014, chúng tôi bắt gặp hình ảnh người dân (chủ yếu là người già và trung tuổi) “quây kín” một “quán thuốc” của người bán tên M.

Nhiều loại thuốc được bày bán trên chiếc bàn gỗ nhỏ, cũ kỹ. Số còn lại được chủ quán đặt la liệt dưới nền đất ẩm. Không cần toa thuốc của bác sĩ, người bán và người mua trao đổi thuốc chữa bệnh như mua… bó rau.

Trong vai một người bệnh, tôi vờ hỏi mua thuốc trị đau bụng, đi ngoài, chị M. nhanh nhảu lấy ra một số viên gồm bisepton, berberin, tetracyclin, với giá 9 nghìn đồng, kèm lời dặn chia làm ba lần, uống sau bữa ăn.

Một cụ già hỏi mua thuốc tăng huyết áp, người bán cũng lấy luôn 2 hộp trafedin (thành phần chính: nifedipin) với giá 40 nghìn đồng, dặn cụ uống sau bữa ăn, mỗi bữa một viên mà không hỏi cụ thể xem cụ bị bệnh lâu chưa, huyết áp có ổn định hay cao thấp thất thường thế nào…

Hỏi thăm một số người mua thuốc tại sao không đến khám tại trung tâm y tế hoặc bệnh viện để được chữa trị an toàn, chúng tôi nhận được các câu trả lời giống hệt nhau, kiểu như: “Nhà tôi mua và uống thuốc ở đây quen rồi, hết bệnh ngay, có sao đâu, với lại thuốc ở đây rẻ hơn ở hiệu thuốc…”.

Cẩn trọng với “thuốc tây” bán ở… chợ

Dạo vòng chợ Sặt, chúng tôi thấy có hai hàng thuốc như vậy bày bán, hàng nào cũng đông “bệnh nhân” đứng mua, trong khi đó người bán không mặc áo chuyên dụng, bán thuốc theo yêu cầu… khách hàng chứ không bán thuốc theo đơn. Cách đó không xa, chợ Gọc (xã Kiến Quốc, Ninh Giang) có đến 5 – 6 hàng thuốc bán rải rác bên trong và cũng… đông khách không kém.

Cách bán hàng của các “hiệu thuốc mini” này là bán thuốc theo nhu cầu người mua hoặc người mua trình bày tình trạng sức khỏe, sau đó người bán sẽ lấy thuốc mà không hỏi bệnh nhân đã từng khám chữa ở đâu, tiền sử có mắc bệnh gì, có bị đau dạ dày, tăng huyết áp, đái tháo đường,… hay không.

“Gốc rễ” của thuốc không rõ nguồn gốc

Trong thời gian qua, trên phạm vi cả nước đã có tình trạng người dân mua, sử dụng những loại thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, trong đó, nguy hiểm nhất là đã xảy ra các hiện tượng ngộ độc, dị ứng thuốc. Thuốc giả có “thị trường tiêu thụ” mạnh nhất chính là ở những “tiệm thuốc” tràn lan kiểu này, trong khi cơ quan quản lý chưa kiểm soát hết…

Còn nhớ năm ngoái, chị Trần Thị Diễm Phương (SN 1973, ngụ P.3, Q.8, TP.HCM) làm nghề bán cá, tình cờ gặp một người “đặt hàng” gia công một số loại tân dược giả và sẽ trả công hậu hĩnh. Sau đó người này hướng dẫn cho Phương cách làm 2 loại tân dược giả hiệu k-cort và hiệu bar, đồng thời cung cấp toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu để Phương thực hiện. Phương bỗng dưng trở thành “dược sĩ”.

Mỗi tuần, xưởng “sản xuất” của Phương cho ra “lò” từ 900 – 1.500 hộp. Thuốc được người đặt hàng đem đi khắp các vùng miền tiêu thụ. Sau khi thành công với 2 loại tân dược giả trên, Phương còn “mở rộng sản xuất” các loại tân dược: di-antalvic, docecavit, fugaca, nimis… và đã bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC 46) phát hiện, bắt giữ.

Rồi lại đến vụ sản xuất tân dược giả của Trịnh Thị Kim Ngân (SN 1980, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Khác với Phương, Ngân tự tìm mua các loại tân dược giá rẻ, sau đó đem về tráo vỏ, tráo ruột để “lên đời” thành loại tân dược có giá trị cao để tiêu thụ. Thuốc kháng viêm thì Ngân “sản xuất” từ thuốc bổ tổng hợp, thuốc kháng sinh thì chế biến từ viên nang con nhộng amoxicillin… Ngân cũng đã bị công an bắt và xử lý.cốc giấy để lâu bị ẩm mốc cũng chính là ổ chứa vi trùng, vi khuẩn gây bệnh.

Vien giai ruou Khong giai duoc ruou ma con gay ao giac

  Viên giải rượu : Không giải được rượu mà còn gây ảo giác

Ống hút độc hại làm từ nhựa phế thải

Bình sữa “cao cấp” siêu rẻ: Mớm bệnh cho con

Không còn là cảnh báo

Hàng ngày, BV Tai Mũi Họng Trung ương phải tiếp nhận hàng trăm ca cấp cứu, khám và điều trị bệnh, đặc biệt, có đến 60% trong số này mua và dùng thuốc mà không cần có đơn của bác sĩ.

Chị Nguyễn Hoàng Y. (Hà Nội) thấy con trai bị ho kéo dài, đã tự ý mua thuốc và thuê người tiêm cho con mình. Sau một thời gian dài điều trị theo cách này, tình trạng của con chị vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí bệnh tình còn diễn biến nặng hơn, nôn, ho, tiêu chảy kéo dài. Chỉ khi ấy, mẹ con chị mới chịu đến BV Tai Mũi Họng Trung ương để các bác sĩ điều trị.

Còn chị Đoàn Hồ Đ. (Chí Linh, Hải Dương) cũng theo thói quen ra quầy thuốc trong chợ gần nhà để “khám, chữa” cho con trai bị đau chân. Được tư vấn một loại kháng viêm, nhưng cháu bị biến chứng phải lên BV chữa trị vì dùng thuốc chỉ dành cho người lớn.

Theo BS. Nguyễn Tuyết Mai, Trưởng khoa Khám bệnh, BV Tai Mũi Họng Trung ương, khi dùng thuốc tùy tiện có thể gặp phải những tác dụng phụ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ, xương, khớp hoặc có những thuốc có thể ảnh hưởng đến dạ dày, chảy máu dạ dày. Ngoài ra, khi dùng những thuốc tim mạch có thể ảnh hưởng đến nhịp tim, về lâu dài có thể gây nên suy thận.

Những trường hợp tự ý mua và sử dụng thuốc đang diễn ra khá phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Thói quen kể bệnh, mua thuốc dễ dãi cũng như tự “kê đơn, bán thuốc” khá tùy tiện của chủ quầy thuốc khiến cho không ít người lâm vào tình cảnh tiền mất bệnh nặng thêm.

VietBao.vn (VB-Theo Yume )

TIN ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH NỔI BẬT:

   Biết “mùi” đàn ông nên bạn gái bạo dạn

  Một facebooker tự nhận mình là người ăn cắp sách

    “Chết cười” với nhật kí làm bố

   Cảnh giác với trái cây giá bèo

   Xôn xao nam thanh niên chơi trội cưới hai vợ cùng lúc

======================================

Bí mật về dược vị trong bài xuân dược giúp hoàng đế phục hồi "bản lĩnh đàn ông"

Bí mật về dược vị trong bài xuân dược giúp hoàng đế phục hồi bản lĩnh đàn ông 1

Lương y Nguyễn Xuân Hướng cảnh báo về dược tính của hà thủ ô. Ảnh TG

Ly kỳ chuyện vua chữa “bản lĩnh đàn ông”

Hà thủ ô còn gọi là giao đằng, dạ hợp, thủ ô. Đây là loại cây sống lâu năm, gốc dài khoảng gần 1m, thường kết đôi với một cây đồng loại khác. Nó có giống đực và cái: giống đực màu vàng-trắng, giống cái là màu vàng-đỏ. Các củ rễ của cây này có thể có các hình dạng khác nhau, từ giống người cho đến giống con rùa. Củ hà thủ ô từ lâu đã được y học cổ truyền coi là một loại thuốc tốt giúp tăng cường sinh lực, đen tóc, cải thiện làn da và cung cấp lợi ích lâu dài như phát triển cơ xương, gân cốt, tăng tuổi thọ… Về loại cây này, người dân Trung Hoa đến giờ vẫn lưu truyền một giai thoại hết sức thú vị. Đời nhà Đường, có một người đàn ông tên là Hà Điền Nhi sống ở Tuyền Châu. Từ nhỏ, Hà Điền Nhi đã thường xuyên ốm yếu nên không cô gái nào dám lấy, tới năm 58 tuổi mà vẫn độc thân. Một hôm, họ Hà buồn quá bèn xuống núi uống rượu say đến nỗi nằm lăn ra ngủ cạnh bìa rừng mà không biết. Khi tỉnh dậy, ông thấy bên cạnh một loại cây lạ, gắn chặt nhau từng cặp. Phải mất nhiều thời gian để tách chúng ra, ông rất ngạc nhiên khi chúng lại tự động đan xen như cũ. Thấy lạ, Hà Điền Nhi bèn đào chúng lên và đưa về nhà. Sau đó, một số dân làng nói với ông: “Bác đã già lại không có con nhưng giống cây này ở lại quấn vào nhau ngay cả sau khi bị tách. Có thể đó là phép màu nào đó. Tại sao bác không thử ăn chúng đi và xem chúng giúp ích được gì không?”.

Hà Điền Nhi nghe theo bèn cắt nhỏ rễ cây lạ ngâm rượu uống. Một vài tháng sau đó, ông cảm thấy tràn đầy năng lượng, tóc xanh đen trở lại, da dẻ tươi sáng và bắt đầu có ham muốn tình dục. Ông lại vào rừng tìm đào thêm nhiều loại cây này về dùng. Chẳng bao lâu, sự thay đổi rõ rệt về sức khỏe đã giúp ông cưới được một cô gái trẻ trong làng. Trong 10 năm, Hà Điền Nhi sinh liền mấy đứa con, sống thọ tới… 160 tuổi. Cháu nội của ông là Hà Thủ Ô dùng vị thuốc này cũng thọ tới 130 tuổi mà tóc vẫn còn đen bóng. Anh ta đem thuốc cho họ hàng và bà con làng xóm cùng dùng, bởi vậy mọi người gọi cây thuốc này là hà thủ ô.

Bí mật về dược vị trong bài xuân dược giúp hoàng đế phục hồi bản lĩnh đàn ông 2

Một người dân Trung Quốc đào được cây hà thủ ô đỏ giống hình người nặng 5,8 kg.

Vị thuốc quý nhưng “khó tính”

Theo quan niệm của y học cổ truyền, râu tóc có quan hệ mật thiết với tạng thận, thận tàng tinh, tinh sinh huyết. Tóc là phần thừa của huyết cho nên nếu thận hư yếu thì tóc không được nuôi dưỡng đầy đủ, sẽ sớm bạc và dễ rụng. Ngược lại nếu thận tinh sung túc thì râu tóc dày khỏe và đen bóng. Theo Đông y, hà thủ ô đỏ vị đắng ngọt chát, tính hơi ôn; vào các kinh can và thận. Tác dụng bổ can thận, dưỡng huyết bổ âm giải độc, nhuận tràng, thông tiện. Bởi vậy, khả năng làm đen râu tóc của vị thuốc này là điều dễ hiểu. Cùng quan điểm với Đông y, theo y học hiện đại, hà thủ ô chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe con người; trong đó, quan trọng nhất là chất lecithin. Lecithin là một trong những axit amin thiết yếu cho việc sản xuất tinh trùng. Đặc biệt, nó là thành phần chính tạo thành tinh dịch, tuyến sinh dục, nếu thiếu lecithin thì không thể sản sinh tinh dịch. Chất này còn có nhiều trong ngũ cốc, dầu ăn, đậu nành, vừng đen…Ngoài ra, hà thủ ô còn giúp bổ máu, hoạt huyết, tăng cường miễn dịch, chống lão hóa… Tiến sĩ Ray Sahel, một chuyên gia chăm sóc sức khỏe nổi tiếng ở Mỹ, xuất hiện nhiều trong các chương trình tư vấn sức khỏe tình dục của các kênh truyền hình NBC cho biết: “Hà thủ ô đã có danh tiếng trong việc tăng cường năng lượng và nâng cao tuổi thọ. Mặc dù có rất ít nghiên cứu về thảo mộc này nhưng những nghiên cứu ban đầu đều chỉ ra rằng nó có tác dụng làm giảm sự lão hóa ở động vật thí nghiệm, đặc biệt là cơ quan sinh sản”.

Việt Nam cũng là quốc gia được thiên nhiên ưu đãi cho sự có mặt của vị thuốc quý hà thủ ô. Loài cây này mọc hoang ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta như Phú Thọ, Bắc Giang, lào Cai, Lai Châu, Nghệ An… Vào mùa thu hoặc mùa xuân, người ta đào lấy rễ cây về làm thuốc nên quen gọi là củ. Củ có hình dáng quăn queo, giống củ khoai lang, do đó nó còn có tên: Mần Đăng (khoai lang). Củ thường có khối lượng từ 0,5kg đến vài cân. Năm 1967, trong dịp điều tra dược liệu lần đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam, các nhà khoa học đã đào được một củ hà thủ ô đỏ dài gần 1m, nặng gần tới 6 kg ở Mường Khương, Lào Cai. Hiện, loài cây này đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam để tránh bị khai thác bừa bãi. Hà thủ ô tuy có công dụng tuyệt vời nhưng phải qua chế biến mới dùng được vì trong loại cây này có chứa một số chất độc.

Lương y Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết, nhiều người tự ý dùng hà thủ ô để chữa rụng tóc, tóc bạc sớm, đau lưng, yếu khớp gối, yếu cơ, mất ngủ, suy nhược thần kinh… mà không biết rằng đây là một vị thuốc có chất độc, nếu không biết cách chế biến, dễ ngộ độc và tử vong. Hà thủ ô sống có những hợp chất chứa anthraquinone kích ứng nhu động ruột, thông đại tiện gây tiêu chảy. Vì vậy, những người bình thường nếu sử dụng hà thủ ô sống có thể bị tiêu chảy. Đặc biệt, theo sách “Hiện đại thực dụng trung dược học”, liều độc uống 50g hà thủ ô sống lúc đói bụng (2,7g/kg cơ thể) và hà thủ ô chế là 169,4g/kg có thể gây chết 50% động vật thí nghiệm…

Bảo hiểm y tế trả chi phí thuốc cho trẻ bị sởi

* Thêm một trẻ mắc sởi tử vong

Chiều 19.4, Bộ Y tế có cuộc họp phòng chống dịch sởi. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tiêm vét vắc xin sởi hiện mới đạt hơn 57%, trong khi theo kế hoạch, trong tháng 4 phải ít nhất đạt 95%. Một số địa phương chưa nỗ lực tiêm sởi do chủ quan vì địa phương có ít bệnh nhân mắc sởi. Trong tuần, các đoàn của Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư đi kiểm tra các địa phương, đốc thúc thực hiện chiến dịch tiêm sởi.

 
Quá tải làm tăng nguy cơ nhiễm sởi và các bệnh truyền nhiễm (ảnh chụp tại BV Nhi T.Ư)
  – Ảnh: Liên Châu

Ông Nguyễn Nam Liên, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế), cho biết thuốc gamma globulin vừa cập nhật trong phác đồ điều trị bệnh sởi (ban hành ngày 18.4) sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán, kể cả trường hợp không có BHYT. Đây là thuốc chi phí lớn, giúp nâng miễn dịch cho trẻ trong các trường hợp sởi biến chứng.

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho biết mặc dù số ca nhiễm sởi chéo trong bệnh viện (BV) Nhi T.Ư đã giảm, nhưng vẫn ghi nhận thêm 10 ca trong ngày 19.4 (là các trường hợp điều trị bệnh khác nhưng lại mắc thêm sởi trong quá trình nội trú tại BV này), nâng tổng số nhiễm chéo trong 3 ngày qua lên 82 trường hợp. Lây nhiễm chéo sởi có thể gây biến chứng nặng, nguy cơ tử vong cao hơn. Trong ngày 19.4 tiếp tục cập nhật thêm một bệnh nhi tử vong liên quan đến sởi tại BV Bạch Mai và một ca nặng xin về (tại BV Nhi T.Ư), nâng số ca tử vong liên quan đến sởi lên 116 ca kể từ đầu năm đến nay. Ngoài ra, đã ghi nhận một số ca sởi điều trị trong BV bị mắc thêm tiêu chảy do vi rút rota.

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng, cho biết tỷ lệ tiêm vắc xin sởi của Hà Nội hiện đã đạt 83%, nhưng số mắc mới vẫn ở mức cao với hàng chục ca mỗi ngày. Số bệnh nhân sởi ghi nhận là 1.232 ca trong vòng hơn 3 tháng qua tại 30 quận, huyện. Đầu tuần tới, Hà Nội sẽ triển khai điểm tiêm phòng sởi miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi. Còn tại TP.HCM, đoàn của Bộ Y tế do Thứ trưởng Lê Quang Cường dẫn đầu đã đến kiểm tra các BV, thị sát hoạt động phòng chống dịch sởi. Tại BV Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM, theo đánh giá chung số ca mắc sởi không tăng vọt nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. Trước tình hình số ca mắc sởi tại các BV chủ yếu do lây nhiễm, chiếm đến 90%, các BV đã tự đặt ra phương pháp để hạn chế tối đa lây lan bệnh. BV Nhi đồng 2 thiết lập sẵn một bộ phận các điều dưỡng có kinh nghiệm để nhận diện và hướng dẫn các ca nghi mắc sởi sang các phòng khám chuyên khoa. Các bác sĩ BV Nhi đồng 1 cập nhật số lượng mắc sởi hằng ngày sau đó phân bệnh và chuyển sang những khu riêng biệt dành cho sởi. Tại BV Bệnh nhiệt đới, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc BV, cho biết gần một nửa trẻ nhập viện vì gia đình quá lo lắng và BV “chỉ cho trẻ mắc sởi nhập viện khi có biến chứng, nếu không sẽ thuyết phục gia đình cho trẻ điều trị tại nhà”.

Liên Châu – Thanh Tùng – Lương Ngọc

  Ngừa dịch sởi tấn công trường học
  Thủ tướng yêu cầu khẩn trương dập dịch sởi
  Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương dập tắt dịch sởi
  Khuyến khích hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế
  64,3% dân số TP.HCM tham gia bảo hiểm y tế

Cẩn trọng với “thuốc tây” bán ở… chợ

Cảnh mua bán thuốc Tây tại chợ Sặt
Cảnh mua bán thuốc Tây tại chợ Sặt

Mua rau, tiện tay… mua thuốc

 

Có mặt tại chợ Sặt (xã Tân Phong, Bình Giang, Hải Dương) cuối tháng 3/2014, chúng tôi bắt gặp hình ảnh người dân (chủ yếu là người già và trung tuổi) “quây kín” một “quán thuốc” của người bán tên M.

 

Nhiều loại thuốc được bày bán trên chiếc bàn gỗ nhỏ, cũ kỹ. Số còn lại được chủ quán đặt la liệt dưới nền đất ẩm. Không cần toa thuốc của bác sĩ, người bán và người mua trao đổi thuốc chữa bệnh như mua… bó rau.

 

Trong vai một người bệnh, tôi vờ hỏi mua thuốc trị đau bụng, đi ngoài, chị M. nhanh nhảu lấy ra một số viên gồm bisepton, berberin, tetracyclin, với giá 9 nghìn đồng, kèm lời dặn chia làm ba lần, uống sau bữa ăn.

 

Một cụ già hỏi mua thuốc tăng huyết áp, người bán cũng lấy luôn 2 hộp trafedin (thành phần chính: nifedipin) với giá 40 nghìn đồng, dặn cụ uống sau bữa ăn, mỗi bữa một viên mà không hỏi cụ thể xem cụ bị bệnh lâu chưa, huyết áp có ổn định hay cao thấp thất thường thế nào…

 

Hỏi thăm một số người mua thuốc tại sao không đến khám tại trung tâm y tế hoặc bệnh viện để được chữa trị an toàn, chúng tôi nhận được các câu trả lời giống hệt nhau, kiểu như: “Nhà tôi mua và uống thuốc ở đây quen rồi, hết bệnh ngay, có sao đâu, với lại thuốc ở đây rẻ hơn ở hiệu thuốc…”.

 

Cẩn trọng với “thuốc tây” bán ở… chợ

 

Dạo vòng chợ Sặt, chúng tôi thấy có hai hàng thuốc như vậy bày bán, hàng nào cũng đông “bệnh nhân” đứng mua, trong khi đó người bán không mặc áo chuyên dụng, bán thuốc theo yêu cầu… khách hàng chứ không bán thuốc theo đơn. Cách đó không xa, chợ Gọc (xã Kiến Quốc, Ninh Giang) có đến 5 – 6 hàng thuốc bán rải rác bên trong và cũng… đông khách không kém.

 

Cách bán hàng của các “hiệu thuốc mini” này là bán thuốc theo nhu cầu người mua hoặc người mua trình bày tình trạng sức khỏe, sau đó người bán sẽ lấy thuốc mà không hỏi bệnh nhân đã từng khám chữa ở đâu, tiền sử có mắc bệnh gì, có bị đau dạ dày, tăng huyết áp, đái tháo đường,… hay không.

 

“Gốc rễ” của thuốc không rõ nguồn gốc

 

Trong thời gian qua, trên phạm vi cả nước đã có tình trạng người dân mua, sử dụng những loại thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, trong đó, nguy hiểm nhất là đã xảy ra các hiện tượng ngộ độc, dị ứng thuốc. Thuốc giả có “thị trường tiêu thụ” mạnh nhất chính là ở những “tiệm thuốc” tràn lan kiểu này, trong khi cơ quan quản lý chưa kiểm soát hết…

 

Còn nhớ năm ngoái, chị Trần Thị Diễm Phương (SN 1973, ngụ P.3, Q.8, TP.HCM) làm nghề bán cá, tình cờ gặp một người “đặt hàng” gia công một số loại tân dược giả và sẽ trả công hậu hĩnh. Sau đó người này hướng dẫn cho Phương cách làm 2 loại tân dược giả hiệu k-cort và hiệu bar, đồng thời cung cấp toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu để Phương thực hiện. Phương bỗng dưng trở thành “dược sĩ”.

 

Mỗi tuần, xưởng “sản xuất” của Phương cho ra “lò” từ 900 – 1.500 hộp. Thuốc được người đặt hàng đem đi khắp các vùng miền tiêu thụ. Sau khi thành công với 2 loại tân dược giả trên, Phương còn “mở rộng sản xuất” các loại tân dược: di-antalvic, docecavit, fugaca, nimis… và đã bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC 46) phát hiện, bắt giữ.

 

Rồi lại đến vụ sản xuất tân dược giả của Trịnh Thị Kim Ngân (SN 1980, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Khác với Phương, Ngân tự tìm mua các loại tân dược giá rẻ, sau đó đem về tráo vỏ, tráo ruột để “lên đời” thành loại tân dược có giá trị cao để tiêu thụ. Thuốc kháng viêm thì Ngân “sản xuất” từ thuốc bổ tổng hợp, thuốc kháng sinh thì chế biến từ viên nang con nhộng amoxicillin… Ngân cũng đã bị công an bắt và xử lý.

 

Không còn là cảnh báo

 

Hàng ngày, BV Tai Mũi Họng Trung ương phải tiếp nhận hàng trăm ca cấp cứu, khám và điều trị bệnh, đặc biệt, có đến 60% trong số này mua và dùng thuốc mà không cần có đơn của bác sĩ.

 

Chị Nguyễn Hoàng Y. (Hà Nội) thấy con trai bị ho kéo dài, đã tự ý mua thuốc và thuê người tiêm cho con mình. Sau một thời gian dài điều trị theo cách này, tình trạng của con chị vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí bệnh tình còn diễn biến nặng hơn, nôn, ho, tiêu chảy kéo dài. Chỉ khi ấy, mẹ con chị mới chịu đến BV Tai Mũi Họng Trung ương để các bác sĩ điều trị.

 

Còn chị Đoàn Hồ Đ. (Chí Linh, Hải Dương) cũng theo thói quen ra quầy thuốc trong chợ gần nhà để “khám, chữa” cho con trai bị đau chân. Được tư vấn một loại kháng viêm, nhưng cháu bị biến chứng phải lên BV chữa trị vì dùng thuốc chỉ dành cho người lớn.

 

Theo BS. Nguyễn Tuyết Mai, Trưởng khoa Khám bệnh, BV Tai Mũi Họng Trung ương, khi dùng thuốc tùy tiện có thể gặp phải những tác dụng phụ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ, xương, khớp hoặc có những thuốc có thể ảnh hưởng đến dạ dày, chảy máu dạ dày. Ngoài ra, khi dùng những thuốc tim mạch có thể ảnh hưởng đến nhịp tim, về lâu dài có thể gây nên suy thận.

 

Những trường hợp tự ý mua và sử dụng thuốc đang diễn ra khá phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Thói quen kể bệnh, mua thuốc dễ dãi cũng như tự “kê đơn, bán thuốc” khá tùy tiện của chủ quầy thuốc khiến cho không ít người lâm vào tình cảnh tiền mất bệnh nặng thêm.

 

Theo Tường Minh – Hoàng Lê

Sức khỏe và Đời sống

Xem thêm :hà nội, hải dương, chữa trị, đời sống, Phương cách, công an, chí linh, Tình trạng người dân, sản xuất tân dược giả, BV Tai Mũi Họng Trung ương, Tai Mũi Họng Trung, Kiến Quốc, Ninh Giang,

Bổ sung 80 tỉ đồng cho phòng chống dịch bệnh

 

Lên tới 7 trẻ/giường

 

80 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2014 để mua sắm một số trang thiết bị cho: Bệnh viện Bạch mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và mua thuốc Gamaglobulin phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

 

Bộ Y tế chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, quản lý và sử dụng số kinh phí trên triệt để tiết kiệm và theo đúng quy định.

 

Với đề xuất xuất cấp (không thu tiền) 12 máy thở chức năng cao thuộc hàng dự trữ quốc gia để trang bị cho 3 bệnh viện phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người mắc dịch bệnh và phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, cụ thể: Bệnh viện Nhi Trung ương 4 máy; Bệnh viện Thanh Nhàn 4 máy; Bệnh viện Đống Đa 4 máy, Thủ tướng Chính phủ khẳng định việc xuất cấp và quản lý số máy thở nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Về cơ chế, chính sách cho công tác phòng chống dịch sởi (điều trị dự phòng bằng thuốc Gamaglobulin và chế độ phụ cấp phòng chống dịch), thực hiện như đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 1977/BYT-KHTC. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện.

 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Y tế xuất cấp (không thu tiền) 22 máy thở chức năng cao, 8 máy thở chức năng trung bình thuộc hàng dự trữ quốc gia để trang bị cho 4 bệnh viện phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người mắc dịch bệnh sởi, cúm và phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Cụ thể, Bệnh viện Bạch Mai được xuất cấp 10 máy; Bệnh viện nhiệt đới Trung ương 8 máy; Bệnh viện Nhi Trung ương 8 máy; Bệnh viện Xanh Pôn 4 máy.

 

Nhân Hà

Xem thêm :bệnh viện nhi trung ương, nhi trung ương, bệnh viện bạch mai, phòng chống, đống đa, nguy kịch, nhiệt đới, quản lý, tiết kiệm, bộ y tế, dịch bệnh, thanh nhàn,

Hỗ trợ vắc xin cúm gia cầm H5N1 cho các địa phương

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định việc xuất cấp vắc xin và phối hợp với các địa phương hướng dẫn sử dụng vắc xin đúng mục đích, hiệu quả.

Mới đây, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm diễn ra chiều 15/4, Cục Thú Y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã chính thức công bố cả nước không còn tỉnh nào có ổ dịch cúm gia cầm.

Cụ thể, trong hai tuần từ 2-15/4, 5 tỉnh gồm Khánh Hòa, Vĩnh Long, Hà Giang, Bình Thuận và Bến Tre có ổ dịch cũ đều đã qua 21 ngày; các địa phương này đã công bố hết dịch và trên cả nước không có ổ dịch mới phát sinh.

Cục Thú Y cho biết, các ổ dịch từ đầu năm tới nay xảy ra chủ yếu trên đàn gia cầm nuôi tại các hộ gia đình và được chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn thú y phát hiện và xử lý kịp thời, đến nay đã khống chế thành công dịch trong cả nước.

Khuyến cáo về tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, theo Cục Thú y, nguy cơ dịch phát sinh và lây lan vẫn rất cao nếu các địa phương không thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Do đó, các địa phương cần lưu ý theo dõi những khuyến cáo mới nhất của Cục Thú y về lưu hành chủng virus cúm gia cầm trên địa bàn và hiệu lực các loại vắc xin để tổ chức phòng, chống dịch hiệu quả cao nhất.

(Theo Chinhphu)

Công điện khẩn của Thủ tướng về ngăn chặn dịch sởi

Nhiều gia đình có con nhỏ đang vô cùng lo lắng
Nhiều gia đình có con nhỏ đang vô cùng lo lắng

 

Nguyên nhân gây nên bệnh sởi chủ yếu là do tiêm vắc xin phòng bệnh sởi chưa được thực hiện đầy đủ cùng với chu kỳ phát bệnh sởi thường xảy ra sau 3- 5 năm.

 

Trong bối cảnh đó, nhằm chủ động ngăn chặn lây lan dịch, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc bệnh và chết do bệnh sởi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có những yêu cầu cụ thể.

 

Đối với Bộ Y tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ tập trung chỉ đạo cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc bệnh sởi tại các cơ sở y tế nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, ngăn chặn lây chéo trong bệnh viện, đặc biệt là các cơ sở y tế bị quá tải tuyến trung ương, khẩn trương dập tắt dịch sởi. Bổ sung ngay máy thở, trang thiết bị y tế, thuốc, để bảo đảm cấp cứu điều trị bệnh nhân, sinh phẩm cần thiết phòng lây chéo tại các bệnh viện và chế độ đối với người làm công tác phòng chống dịch sởi.

 

Bộ Y tế tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch sởi ở trong nước và các nước lân cận để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cách phòng ngừa bệnh sởi, phương pháp phát hiện sớm, phác đồ điều trị bệnh sởi. Bảo đảm đủ vắc xin sởi để tiêm bổ sung phòng bệnh sởi.

 

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố này phối hợp Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cấp cứu, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh cũng như ngăn chặn lây lan dịch bệnh tại cộng đồng và trong bệnh viện; khoanh vùng ổ dịch và xử lý triệt để không để lan rộng; tiêm đủ vắc xin sởi cho đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh. Bảo đảm việc cấp đủ phương tiện, kinh phí phòng, chống dịch sởi cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Tài chính bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác dập tắt dịch sởi của ngành y tế.

 

Nhân Hà

 

Xem thêm :cấp cứu, trung ương, đặc biệt, công tác, triệt để, mắc bệnh, ủy ban nhân dân, phòng bệnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, công tác dập tắt dịch sởi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, bảo đảm cấp cứu điều trị